Garden2you

Nyttigt

Nyttige tips og gode råd

Pleje af grønne områder

Græsplænen

Græsarterne er sammensat således, at plænen kan tåle tørke, moderat skygge, tæt klipning og samtidig får prydplænen til at fremstå som en ensartet flade visuelt. Græsset klippes første gang når det er 8-9 cm, efterfølgende må det aldrig være højere end 6 cm. Klippehøjde 3,5 cm.Synligt afklip fjernes.Gødskning 3 gange årligt april og sept. med NPK 14-3-15 gødning 3 kg. pr.100m2, juni med NPK 23-3-7 gødning 3 kg. pr.100m2 . Ukrudt, hold opsyn og fjern det, nyanlagte plæner tåler ikke ukrudtssprøjtning de første 3-4 mdr.Vanding i tørre perioder.

Rosenbede

Rosenbedet giver blomsterpragt og duft, den enkelte rose skal fremstå sund og frodig d.v.s. i god vækst, rosenbedets fremtoning må ikke forstyrres af ukrudt. Beskæring forår, roserne skæres ned visne grene fjernes, nye skud skal bryde fra grene i lav højde.Gødskning 2 gange årligt april med NPK 14-3-12 juni med NPK 23-3-7 gødning œ kg. pr.10m2 .Ukrudt, rodukrudt må ikke forekomme, frøukrudt må max. dække 5% af jorden.Sygdomme og skadedyr, hold opsyn og behandl dem.Vanding i tørre perioder.Vinterdækkes med grangrene, som fjernes om foråret.

Staudebede

Staudebedet giver blomsterpragt, duft og farveoplevelser, stauderne skal være i god vækst så de kan opleves i deres fulde flor. Staudebedets fremtoning og staudernes vækst må ikke generes af nabo stauder og ukrudt. Forårsklargøring, visne frøstande/blade nedklippes efter vinteren.Gødskning 1 gang årligt april med NPK 14-3-12 gødning œ kg. pr.10m2 .Ukrudt, rodukrudt må ikke forekomme, frøukrudt må max. dække 5% af jorden.Opbinding, Stauder der ikke har den fornødne styrke bindes op.Sygdomme og skadedyr, hold opsyn og behandl dem.Vanding i tørre perioder.

Prydbuske

Prydbuske giver en række sanselige oplevelser, og kan være et rumskabende element enten solitært eller i grupper. Prydbuskene plantes hvor oplevelsen af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller andre særlige karakterer synes væsentlig. For at få en optimal fremtoning. sker plejen individuelt i overensstemmelse med den enkelte arts krav og behov. Gødskning 1 gang årligt april med NPK 14-3-12 gødning œ kg. pr.10m2 .Ukrudt, rodukrudt må ikke forekomme, frøukrudt må max. dække 10% af jorden.Næring til surbundsplanter må kun tilføres som speciel surbundsgødning Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse.Sygdomme og skadedyr, hold opsyn og behandl dem.Vanding i tørre perioder.

Bunddække

Bunddækkende planter anvendes til regelmæssig og ensartet afdækning af støre flader. Den ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af planter af samme art. Gødskning 1 gang årligt april med NPK 14-3-12 gødning œ kg. pr.10m2 .Ukrudt, rodukrudt må ikke forekomme, frøukrudt må max. dække 10% af jorden.Vanding i tørre perioder.

Hække

Fritvoksende , blomstrende hække beskæres nænsomt de første 2-3 år, herefter skal de foryngelses beskæres hvert år, klippede hække skal klippes 2 gange pr. år, der fjernes en 1/3 af tilvæksten hver gang ( bøg klippes ikke i toppen før den har den ønskede højde ) i øvrigt renholdes og gødes som buske.

Vandkunst og vandløb

Der skal med jævne mellemrum tilsættes algeregulerende middel, i sommerperioden kontrolleres vandstanden daglig, filter på pumpe renses ca. 1 gang pr. måned , dog efter behov.

Nyttige oplysninger når du skal lave en belægnings opgave

Det første du skal gøre at få sat det stykke af du skal have belagt med sten. Derefter skal du i gang med at grave. Grav mindst ca 30 cm ned, så der er plads til stabilgrus og aftrækningsgrus. Husk at stampe det hele godt med en pladevibrator så gruset er stampet godt og grundigt sammen.

Når det er klaret skal du igang med at trække af og lægge sten. Når du lægger stenene skal de være i vinkel på den opgave de skal ligge op ad. Måske der er et hus hvor den skal ligge ind til, så vær præcis med dine opmålinger ellers render det hurtigt for dig og det gør det meget sværere at rette op igen. Det er næsten en umulig opgave at rette i det uden at man kan se det efter man har lagt belægningen.

Anlægsgartner Holbæk:

Garden2you - 4300 Holbæk
CVR: 21693049

Ring +45 21 42 33 64